مذهبی

مارک البیون (mark albion) در کتاب خود تحت عنوان «ساختن زندگی و امرار معاش»، درباره یک مطالعه آشکارکننده از سوداگرانی می نویسد که دو مسیر کاملا متفاوت را پس از فراغت از تحصیل دانشگاهی طی کرده اند. وی چنین می گوید:
یک بررسی از فارغ التحصیلان دانشکده بازرگانی، سابقه 1500 نفر را از سال 1960 تا سال 1980 مورد مطالعه قرار داده است. در آغاز، فارغ التحصیلان به دو گروه تقسیم شدند.
گروه الف: کسانی بودند که گفته بودند می خواستند اول پول درآورند تا بعداً هر کار خواستند بکنند. یعنی اول مشکلات مالی خود را حل و فصل کنند، بعداً به امور دیگر زندگی بپردازند.
گروه ب : شامل کسانی بود که ابتدا به دنبال علاقه واقعی خود بودند و اطمینان داشتند که پول عاقبت خود به دنبال آن می آید.
چه درصدی در هر گروه وجود داشت؟
از 1500 فارغ التحصیل در مطالعه مورد نظر، کسانی که در گروه الف « اول پول» بودند 83 درصدکل یا 1245 نفر را تشکیل می دادند. گروه ب « اول علاقه واقعی» یعنی خطرپذیرها جمعاً 17 درصد یا 255 نفر بودند. پس از بیست سال 101 نفر میلیونر در کل این دو گروه به وجود امده بود که یک نفر از گروه «الف» و 100 نفر از گروه «ب» بودند.

 

زمان: 2015-06-21 02:15:59

اجتماعی

اضطراب امتحان; علل پيدايش و راه‏هاى درمان آن

مقدمه:

وجود اضطراب در حد اعتدال‏آميز آن، پاسخى سازش يافته تلقى مى‏شود كه موضع‏گيرى متفاوت انسان‏ها در برابر حوادث طبيعى و غير طبيعى را به دنبال دارد; اضطراب است كه ما را وامى‏دارد تا براى معاينه كلى به پزشك مراجعه كنيم، كتاب‏هايى را كه از كتابخانه به امانت گرفته‏ايم بازگردانيم، اگر وعده ملاقاتى با كسى گذاشته‏ايم، به موقع در سرقرار حاضر شويم، در يك جاده لغزنده با احتياط رانندگى كنيم و...

بنابراين وجود اندكى اضطراب مى‏تواند به عنوان يكى از مؤلفه‏هاى شخصيت و در واقع بخشى از زندگى انسان، تاثير مثبتى بر فرآيند زندگى و تحول آن داشته باشد; زيرا اين فرصت را براى افراد فراهم مى‏آورد تا مكانيزم‏هاى سازشى خود را در صورت مواجه شدن با منابع اضطراب‏زا، گسترش دهند. (1) اضطراب در پاره‏اى از مواقع مى‏تواند، سازندگى و خلاقيت را در كودك يا نوجوان به وجود آورد و يا آن‏ها را تحريك كند تا به طور جدى با يك مسؤوليت مهم مانند آماده شدن براى امتحان يا پذيرفتن يك وظيفه اجتماعى، مواجه شوند. (2) طبيعى است كه اين نوع اضطراب نه تنها هيچ ضررى براى فرآيند رشد انسان ندارد، بلكه امرى سازنده و مفيد نيز هست. اما در مقابل يك نوع اضطراب مرضى (منفى) نيز وجود دارد كه عامل بسيارى از اختلالات شناختى و بدنى، ترس‏هاى غيرموجه و وحشت‏زدگى‏ها به شمار مى‏آيد و باعث مى‏شود انسان از بخش عمده‏اى از امكاناتش محروم گردد. (3)

تعريف اضطراب امتحان :

«اضطراب امتحان‏» اصطلاحى كلى است كه به نوعى اضطراب يا هراس اجتماعى (4) خاص اشاره دارد. اين نوع اضطراب، فرد را نسبت‏ به توانايى‏هايش دچار ترديد كرده و توان او را براى مقابله با موقعيت امتحان، كاهش مى‏دهد. فردى كه دچار اضطراب امتحان شده است، مواد درسى را مى‏داند، اما شدت اضطراب وى مانع از آن مى‏شود كه معلومات خود را هنگام امتحان به ظهور برساند. معمولا بين نمرات اضطرابى و نمرات امتحانى، يك رابطه معكوس معنادارى وجود دارد; به اين شكل كه هر چه نمره اضطراب بالاتر باشد، نمره امتحان كمتر خواهد بود و هر چه نمره اضطراب پايين‏تر باشد، نمره امتحان بالاتر خواهد بود. (5) اين يك واقعيت است كه افزايش اضطراب با كاهش كارآمدى تحصيلى مرتبط است; زيرا اضطراب به طور موقت كنش‏ورى بهنجار (توانايى عقلى معمولى) فرد را دچار اختلال مى‏كند به طورى كه فرد مضطرب نمى‏تواند از توانايى‏هاى عقلى خود خوب استفاده كند; از اين روى يا مطالب امتحانى را خوب نمى‏تواند به حافظه بسپارد يا اين‏كه اگر از قبل همه مطالب را ياد گرفته باشد، هنگام امتحان به او فراموشى دست مى‏دهد و توان بازيابى مطالب آموخته شده را ندارد.

نقش اضطراب در كاهش توانايى فرد :

اكنون اين سؤال مطرح مى‏شود كه چرا اضطراب باعث كاهش توانايى فرد مى‏شود؟

پژوهشگران و محققان عوامل متعددى را در اين زمينه مطرح كرده‏اند. عده‏اى معتقدند (واين 1971) كه وقتى سطح اضطراب بالا باشد «توجه فرد»، هم به متغيرهاى مربوط به «خود» و هم متغيرهاى مربوط به «امتحان‏» معطوف مى‏شود كه اين امر موجبات نگرانى او را در خلال امتحان فراهم مى‏آورد و در نتيجه نمره امتحان پايين مى‏آيد. اما اگر سطح اضطراب امتحان پايين باشد، توجه فرد بيش‏تر به متغيرهاى امتحان معطوف مى‏شود و از عهده امتحان بهتر برمى‏آيد.

پژوهشگران ديگر، بر عواملى مانند فقدان مهارت‏هاى مطالعه تاكيد كرده‏اند; يعنى چون فرد نمى‏داند چگونه و با چه شيوه‏اى مطالعه كند، مطالب را خوب دريافت نمى‏كند و در نتيجه هنگام امتحان مضطرب مى‏شود. عده‏اى ديگر اضطراب امتحان را ناشى از عدم توجه و دقت فرد نسبت‏به كارى كه انجام مى‏دهد، مى‏دانند. در اين نظريه، فرض اين است كه نگرانى يا تجليات شناختى اضطراب، توجه فرد را از كارى كه بر عهده دارد منحرف مى‏كند و بدين ترتيب، كارآمدى او را تحت تأثير قرار مى‏دهد.

مجموعه اين تحقيقات نشان مى‏دهد كه صرف تعيين سطح كلى اضطراب در موقعيت‏هاى ارزش‏يابى يا امتحان كافى نيست و لازم است عوامل خاص اضطرابى كه در اين ميان نقش اصلى را ايفا مى‏كنند نيز مشخص شوند. (6)

روش‏هاى كاهش و مقابله با اضطراب امتحان :

پژوهشگران در چند دهه اخير براى درمان اضطراب امتحان تحقيقات گسترده‏اى انجام داده‏اند. ما در اينجا به روش‏هايى مى‏پردازيم كه در دو دهه اخير بيش‏تر مورد استفاده قرار گرفته و در درمان اختلال‏هاى اضطرابى مؤثرتر بوده‏اند. گرچه تحقيقات به عمل آمده حاكى از آن است كه هيچ يك از اين روش‏ها به تنهايى به نتايج چشمگيرى منتهى نشده‏اند، اما با توجه به پژوهش‏هاى اخير مى‏توان گفت آموزش شيوه‏هاى مقابله‏اى به تدريج جايگزين روش‏هايى شده‏اند كه كاهش اضطراب را هدف اصلى خود قرار مى‏دهند. اين روش‏ها (روش‏هاى مهار اضطراب يا روش‏هاى مقابله‏اى) بر اساس فرضيه عده‏اى از متخصصان بالينى به وجود آمده كه معتقدند افراد مبتلا به اضطراب هرگز نياموخته‏اند چگونه اضطراب خود را مهار كنند. بنابراين بايد مهارت‏هايى به مراجعان آموخت تا با استفاده از آن‏ها بتوانند بر اضطراب خود غلبه كنند. در زير به متداول‏ترين روش‏هاى مهار اضطراب اشاره مى‏كنيم:

روش خود آموزش‏دهى :

اين روش را ميشن بام ابداع كرده و معتقد است‏بسيارى از افراد در خلال موقعيت‏هاى اضطرابى، يك حالت «خودگويى‏» (7) منفى، مانند «هيچ چيز درست نخواهد شد» يا «من دراين امتحان موفق نخواهم شد» دارند; اين خودگويى‏ها باعث افزايش سطح اضطراب و كاهش كارآمدى فرد مى‏گردد. در اين شيوه، درمانگر به مراجعان خود مى‏آموزد كه خودگويى‏هاى مثبت مانند «گام به گام پيش مى‏روم‏» و يا «مى‏توانم بر موقعيت مسلط شوم‏» را جايگزين خودگويى‏هاى منفى كنند; يعنى در واقع راه مقابله با منفى بافى‏ها را به مراجعان خود مى‏آموزند.

روش تنش‏زدايى :

بر اساس اين روش در خلال چند جلسه چگونگى ايجاد آرامش در عضلات، به مراجع آموزش داده مى‏شود. تلقين، تصويرپردازى، تمرين، تنظيم تنفس و حتى داروهايى كه تاثير كوتاه مدت دارند مى‏توانند براى دستيابى به اين هدف به كار گرفته شوند.

روش پسخوراند زيستى:

پسخوراند زيستى يك روش درمانگرى «رفتارى - زيست‏شناختى‏» است كه در خلال آن افراد به گونه‏اى به دستگاه‏هاى هدايت كننده متصل مى‏شوند تا بتوانند پيوسته اطلاعات دقيقى درباره فعاليت‏هاى فيزيولوژيكى خود مانند ضربان قلب يا تنش عضلانى را در اختيار داشته باشند. بر اساس دستورالعمل‏هاى درمانگر و توجه به علامت‏هاى دستگاه هدايت كننده، بيماران به تدريج مى‏آموزند كه فعاليت‏هاى ارادى و حتى فعاليت‏هاى فيزيولوژيكى غير ارادى خود را مهار كنند.

البته شيوه‏هاى درمان ديگرى نيز مانند درمانگرى‏هاى شناختى وجود دارد. اين‏گونه روش‏ها با تغيير دادن باورهايى كه موجب اضطراب در فرد مى‏شود، اضطراب را به پايين‏ترين سطح كه قابل تحمل باشد كاهش مى‏دهند. براى اطلاع بيش‏تر در اين زمينه مى‏توانيد به كتاب شناخت درمانگرى اليس و بك مراجعه كنيد.

پى‏نوشت‏ها:

1- دكتر دادستان، روان‏شناسى رضى، ص 60 و 59

2- مجله فصلنامه روان‏شناسى، شماره 1، ص 32

3- همان

4. Soclal Phobia

5- مجله فصلنامه روان‏شناسى، پيشين

6- براى اطلاع بيش‏تر مى‏توانيد به كتاب روان‏شناسى مرضى دكتر دادستان و مجله روان‏شناسى شماره 1 - 1376 مراجعه كنيد.

 

زمان: 2015-06-21 02:15:59

نقش رایانه

نقش رایانه و اینترنت در آموزش

به نام خداوند بخشنده و مهربان

 مقدمه:

هم زمان با پیشرفت روزافزون بشر در زمینه های مختلف و رشد بی سابقه تکنولوژی و صنعت کامپیوتر سهم زیادی در این میان به خود اختصاص داده است، تا جایی که رایانه در پایان قرن بیستم در تمام فعالیت های بشر وارد شده است. از سوی دیگر ارتباطات، فناوری و اینترنت جزء لاینفک زندگی بشر در قرن بیست و یکم و هزاره سوم شده است. متاسفانه در کشور ما هنوز این ابزار مهم فراگیر نشده است و بسیاری از مردم هنوز اطلاع کافی درباره این شبکه اطلاع رسانی جهانی ندارند، در صورتیکه اگر افراد جامعه دریابند که استفاده از این ابزار چقدر در پیشرفت و بالابردن سطح آگاهی آن ها تاثیرگذار است، مطمئنا با علاقه و جدیت تمام به استفاده از آن روی می آورند.مسئله دیگری که قابل تامل است این است که گسترش فرهنگ و استفاده از اینترنت یا منابع اطلاعاتی تازه در جهان بسیار مهم بوده و مردم نیز باید دریابند که به وسیله اطلاعات جدید یا به کارگیری این اطلاعات می توانند شاهد نتایج بهتر و کیفیت بالاتری در کارهایشان باشند.انسان ها به خصوص کودکان و نوجوانان، شیفته تکنولوژی هستند. کامپیوتر وسیله ای است درست شبیه یک مداد و نسل امروز باید به کارکرد آن به خوبی آشنا باشند

فناوری اطلاعات:

فناوری اطلاعات به مجموعه ابزار و روش هایی اطلاق می شود که به نحوی اطلاعات را در اشکال مختلف جمع آوری، ذخیره، بازیابی، پردازش و توزیع می کنند. فناوری اطلاعات در جهت گسترش توانمندی های انسان تکوین یافته است. فناوری اطلاعات وظیفه دارد اطلاعات مورد نیاز را به سرعت و در طبقه بندی های مورد نظر محقق ارائه کند. بدیهی است هر مقدار منابع اطلاعاتی وسیع تر، طبقه بندی شده تر و مبتنی بر آخرین یافته های تحقیقاتی باشد بهره وری اندیشه بهتر خواهد بود.

فناوری اطلاعات از یک سو با نظم بخشیدن به حوزه اجرا و خودکارسازی عملیات تکراری فعالیت های فیزیکی را کاهش می دهد و از سوی دیگر با تولید و انتقال سریع، دقیق و به موقع اطلاعات به حوزه های تحقیقات و مدیریت، شناخت را تکامل بخشیده و کارآیی نظام ها راافزایش می دهد.سرعت و گسترش تعاملات اجتماعی در حوزه های علمی، هنری و اجتماعی و امکان دسترسی به انبوه اطلاعات تنها بخشی از قابلیت های اینترنت است.اینترنت شعور و بلوغ انسان ها را به چالش می کشد، چرا که از سویی با نوشتن یک نشانی می توان به درون محیط های آموزشی برای گروه های سنی مختلف، دایره المعارف شخصیت های تاریخی، آخرین یافته های علوم انسانی و علوم پزشکی و ... رفت و از سویی دیگر با نوشتن نشانی دیگر می توان در ابتذال و کج رفتاری گم شد.از چهار وظیفه اصلی که به اینترنت نسبت داده می شود”ایجاد ارتباط، اطلاع رسانی، سرگرمی و خرید و فروش“ جنبه اطلاعاتی آن را به عنوان مفیدترین جنبه برگزیده اند. این که اینترنت برای مقاصد آموزشی در نظر گرفته شده است یا سرگرمی، دو دیدگاه متضاد به وجود می آورد: یکی ایجاد فضای آموزشی مبتنی بر ایجاد ارتباط و دیگری جنبه سرگرم کننده اینترنت است. فضای سرگرم کننده ای که در آن لذت ”گشت و گذار“ یا به عبارتی جستجو از یک سایت به سایت دیگر به ماهیت محتوا، ارجحیت دارد و در نتیجه کاربران را در معرض خطر کاربردهای مضر اینترنت قرار می دهد.

دانشمندان می گویند عمر فناوری همپایه عمر آدمی است زیرا از زمان های قدیم فناوری به صورت های گوناگون پاسخ گوی خواسته ها و نیازهای اولیه آدمی بوده است. نیازهای غذایی، دارویی، پوشاک، مسکن و ... همه به وسیله فناوری تهیه و تامین شده اند. در طول تاریخ گاهی فناوری در پیشرفت نسل بشر آن چنان موثر و مهم بوده است که دانشمندان عصرهای تاریخی را بر اساس انواع فناوری موجود و در دسترس طبقه بندی کرده اند. در عصر اطلاعات هر کس می تواند به خوبی از مزایای اینترنت برای رونق دادن به امور زندگی روزانه و رشد جهانی جامعه خود استفاده نماید.

فناوری آموزشی یکی از انواع فناوری است که در قلمرو تعلیم و تربیت رشد و توسعه پیدا کرده است و پدیده های آن غالباً از قوانین تعلیم و تربیت روانشناسی یادگیری و سایر رشته های وابسته نشات می گیرند. همان گونه که فناوری در تمام شئون زندگی ما تاثیر به سزایی دارد فناوری آموزشی هم به شکل های گوناگون مانند فناوری های دیداری، شنیداری، اطلاعات ارتباط طراحی آموزشی رسانه ها و چند رسانه ای و... در تقویت تکمیل و غنی سازی برنامه های درسی و مهارت های حرفه ای معلمی، افزایش کیفیت و کمیت یادگیری و یاددهی بسیار موثر است.

تجربه های جهانی نشان می دهد فناوری ها با همه تفاوت هایی که با هم دارند در توسعه خود از یک وجه اشتراک برخوردارند بدین معنا که خواه فناوری اولیه ای مانند شخم زدن زمین با حیوانات را مطالعه کنیم یا فناوری های برتری مانند ارتباطات ماهواره ای را بررسی کنیم یا به طراحی فناوری آموزش در مدرسه و یا در شبکه بزرگ جهانی برداریم در عمل به منابع مشخص و معینی نیاز داریم.

معلمان و کارشناسان فناوری آموزشی باید درباره انواع رسانه ها و نیازهای آموزشی و یادگیری به مطالعه و تحقیق بپردازند، یافته های علمی خود را به طرح و پروژه های عملی تبدیل کنند تا بتوانند پاسخ گوی مشکلات خاص کلاس درس و فعالیت های آموزشی خود و مدرسه باشند. این گونه فعالیت های فردی و گروهی در مدرسه ها و سایر مراکز آموزشی نه تنها معلمان و کارشناسان فناوری آموزشی را به سوی آموزش فعال و یادگیری محور سوق می دهد که آن ها را به کارشناسانی با تجربه، مبتکر و خلاق آموزشی تبدیل می کند. از این طریق هم فناوری مورد نیاز به تدریج در آموزش و پرورش بومی می شود و هم به همت نتایج تحقیق و دستاوردهای همین گروه از کارشناسان خودساخته، می توانیم به زودی با استفاده از فناوری های جدید شیوه های آموزشی سنتی و یکطرفه را به روش های آموزشی فعال، پویا و خودگردان تبدیل کنیم.

امروزه به علت رشد فناوری های رایانه ای، سرعت نقل و انتقالات اطلاعاتی و مسئله انفجار دانش، اطلاعات و دانش به سهولت و سرعت می تواند در اختیارهمگان قرار گیرد و دیگر مانند گذشته مدرسه تنها چارچوبی نیست که معلم بخواهد دانش، مهارت و ارزش ها را در آن به دانش آموزان منتقل کند . بلکه چهارچوب های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و وسائل ارتباط جمعی در شکل پذیری پنداره های دانش آموزان نقش تعیین کننده ای دارند. یکی از تبعات این امر بالا رفتن سطح دانش متعارف     دانش آموزان است که هماهنگی با دوره های آموزشی را بر هم می زند.

کامپیوتر و اینترنت استفاده از فناوری های اطلاعاتی و انفورماتیک، امکان به روز کردن اطلاعات علمی معلمان و همه اقشار جامه و ارتقای مهارت های تدریس ایشان را فراهم می آورد.

اکثر برنامه های درسی که قبلا به صورت سنتی در مدارس اجرا می شد و هنوز هم تا حدی اجرا می شود به صورت معلم محور بوده و با استعدادها، توانایی ها، نیازها و  شیوه های یادگیری دانش آموزان که هر یک آهنگ مخصوص خود را دارند متناسب نیستند.

استفاده از رایانه و اینترنت به معلم کمک می کند که امکان تدریس با شیوه های نو، داشتن طیف وسیعی از برنامه ها و روش های آموزشی و محوریت بخشیدن به نقش دانش آموز با در نظر گرفتن تفاوت های فردی و توجه بیشتر به نیازها، علایق و استعدادهای دانش آموزان می توانند در جهت از بین بردن یا کاهش دادن شکاف آموزشی مؤثر و مفید باشند.

 

 

پیامدهای فناوری آموزشی در آموزش:

1-       کاستن از میزان مصرف انرژی معلم و پیشگیری از خستگی مفرط.2-کاستن از سخنرانی و افزودن به تجارب فراگیر.3- رها شدن کلاس از یکنواختی روش های تدریس سنتی و معلم محوری.4- کسب تجربه عینی و واقعی توسط فراگیران و در نتیجه تعمیق یادگیری.5-  افزایش مهارت های حرکتی و مصرف انرژی روانی فراگیران.6- افزایش بهره وری کلاس در نتیجه استفاده بهینه از زمان.7-  تقویت یادگیری با دو مغز زیرا دست انسان مغز دوم ماست.8- درگیر شدن فراگیر با فرایند یادگیری.9- پیاده شدن روش های مورد علاقه فراگیران.10 - علاقمندی بیشتر فراگیران به کلاس و معلم.11- یادگیری مبانی اولیه رسانه شناسی و نحوه کاربرد آن ها.12-درک عمقی پدیده ها و روابطی که به صورت عینی و یا با چشم غیر مسلح قابل دریافت نیستند.13- مشاهده بی خطر حوادث و وقایعی که مشاهده واقعی آن ها خطرناک است.14- ایجاد جذابیت برای نسل جدید که علاقمندند مطابق پیشرفت های روز پیش روند.15- ایجاد حس مشارکت در دارایی های همگانی و احترام به حقوق دیگران در استفاده از رسانه های جمعی و تجهیزات.16- کمک به درک و فهم بیشتر مطالب. 17-انتخاب مطالب و ضبط آن و استفاده در موقعیت های دلخواه.

تعریف مدرسه هوشمند:

تعریف مفهومی: مدرسه هوشمند مدرسه ای است که جهت ایجاد محیط یاددهی- یادگیری و بهبود نظام مدیریتی مدرسه و تربیت دانش آموزان پژوهنده طراحی شده است.مدرسه هوشمند مدرسه فیزیکی است که کنترل و مدیریت آن مبتنی بر فناوری رایانه و شبکه می باشد و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است.

اهداف مدرسه هوشمند:

1- رشد همه جانبه دانش آموزان” ذهنی، جسمی، عاطفی، روانی“2-ارتقاء توانایی ها و قابلیت های فردی3-  تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا به فناوری4-  افزایش مشارکت مردمی5-راهبردها و خط مشی های نوین6-  تاکید بر مهارت های فکر کردن7-  فراهم کردن فرصت های همکاری افراد جامعه با مدرسه

پ ) برخی مزایا و معایب به کار گیری آموزش مجازی اینترنتی: استفاده از آموزش مجازی اینترنتی مزایا و معایبی دارد که به برخی از آن ها اشاره می گردد:

1- دسترسی به آموزش در منزل2- استفاده از متن های دیجیتالی3- کاهش تعامل رودررو4- کاهش پشتیبانی های شخصی آموزش دهنده

ت) نگاهی به نقش رایانه در آموزش ایران:

در ایران نسل جوان و نوجوان ما هر روز بیشتر از دیروز به رایانه و اینترنت گرایش پیدا می کنند. به عبارت بهتر ابزار رایج امروز دیگر پست و رادیو و تلویزیون نیست بلکه رایانه و اینترنت است. در ایران از حدود 30 سال پیش سخن از رایانه در میان بوده ولی چند سالی است که اثر آن را بیشتر می بینیم.

ث) راهکارهای حرکت به سمت آموزش مجازی اینترنتی:

1-  آموزش به استادان و معلمان2- آوردن رایانه به مراکز آموزش و مدارس3-  تشکیل شبکه مدارس4- توجه به تجربیات کشور های دیگر

5- به کارگیری مشاور رایانه در مدارس6- تشکیل تیم های تخصصی تهیه برنامه های آموزش مجازی7- به کار گیری روش های مناسب آموزش

ضرورت آموزش الکترونیکی:

رویکرد گسترده به سوی آموزش الکترونیکی خود گواه این است که سیستم نوین آموزش الکترونیکی فواید و مزایایی دارد. بر خلاف تمامی روش های سنتی آموزش با سیستم آموزش الکترونیکی با به کار گیری تمامی ابزارهای دیداری، شنیداری و انیمیشن در غالب یک تجربه واحد، محتوای آموزشی کاملا گویا و زنده را به فراگیران هدیه  می کند.از دیگر فرصت های منحصر به فرد این سیستم برداشتن مرزهای جغرافیایی و رفع تبعیض های آموزشی و کاهش هزینه های نشر و توزیع محتویات آموزشی می باشد و می توان متناسب با سرعت یادگیری خود و به دور از هر گونه اضطراب مطالب آموزشی را فرا گیرند.

اهداف کلی سیستم:

1-  کاهش هزینه های ایاب و ذهاب2-  کاهش زمانی که برای آموزش در خارج از سازمان صرف می شود.3-  بهبود و سرعت در انجام وظایف شخصی4-  رسیدن به عملکرد بهتر  5- در دسترس بودن آموزش در هر زمان و هر مکا6-  آموزش مرتبط، مؤثر و جذاب7-  امکان ارزیابی سریع تر و راحت تر فراگیران8-  امکان استفاده از آخرین تکنولوژی دیجیتالی در تهیه مواد آموزشی

سخن آخر:

استفاده از آموزش الکترونیکی در کشوری که با افزایش بی رویه جمعیت روبه رو بوده است و این جمعیت در نقاط مختلف شهری و روستایی پراکنده اند و ساختن کلاس درس برای آن ها به اندازه کافی بسیار زمان گیر و هزینه بردار است می تواند بسیار مفید باشد. برای رسیدن به چنین هدفی بایستی در میان اقشار مختلف جامعه به ویژه دبیران، دانش آموزان و اولیاء آن ها نگرش مثبتی نسبت به استفاده از رایانه به وجود بیاوریم و پس از آن سعی گردد که مدارس به رایانه مجهز گردند و برای دبیران و دانش آموزان جهت خرید رایانه تسهیلات لازم فراهم گردد. امید است روزی فرارسد که دانش آموزان ایرانی قله های رفیع علم و معرفت را در دنیا کسب نمایند و پرچم مقدس کشور عزیزمان ایران در تمامی رشته های علمی، هنری، ورزشی و ... بر فراز پرچم سایر کشورها بدرخشد.

 

زمان: 2015-06-21 02:16:01

زندگی نامه خیام

زندگینامه:

 

امام غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری یکی از حکما و ریاضی دانان و شاعران بزرگ ایران در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم است. سال ولادت او دقیقاً مشخص نیست. او در شهر نیشابور به دنیا آمد. به این علت به او خیام می گفتند که پدرش به شغل خیمه دوزی مشغول بوده است
او از بزرگترین دانشمندان عصر خود به حساب می آمد و دارای هوشی فوق العاده بوده و حافظه ای نیرومند و قوی داشت. در دوران جوانی خود به فراگیری علم و دانش پرداخته به طوری که در فلسفه، نجوم و ریاضی به مقامات بلندی رسید و در علم طب نیز مهارت داشته به طوری که گفته شده او سلطان سنجر را که در زمان کودکی به مرض آبله گرفتار شده بود معالجه کرد.
او به دو زبان فارسی و عربی نیز شعر می سرود و در علوم مختلف کتابهای با ارزشی نوشته است. خیام در زمان خود دارای مقام و شهرت بوده است و معاصران او همه وی را به لقبهای بزرگی مانند امام، فیلسوف و حجة الحق ستوده اند. او در زمان دولت سلجوقیان زندگی می کرد که قلمرو حکومت آنان از خراسان گرفته تا کرمان، ری، آذربایجان و کشورهای روم، عراق و یمن و فارس را شامل می شد.

خیام معاصر با حکومت آلپ ارسلان و ملکشاه سلجوقی بود. در زمان حیات خیام حوادث مهمی به وقوع پیوست از جمله جنگهای صلیبی، سقوط دولت آل بویه، قیام دولت آل سلجوقی و... . خیام بیشتر عمر خود را در شهر نیشابور گذراند ودر طی دوران حیات خود فقط دو بار از نیشابور خارج شد سفر اول برای انجام دادن مراسم حج و سفر دوم به شهر ری و بخارا بوده است. خیام در علم نجوم مهارتی تمام داشت به طوری که گروهی از منجمین که با او معاصر بودند در بنای ساختن رصد خانه سلطان ملکشاه سلجوقی همکاری کردند و همچنین به درخواست سلطان ملکشاه سلجوقی تصمیم به اصلاح تقویم گرفت که به تقویم جلالی معروف است. خیام در دوران زندگی خود از جهت علمی و فلسفی به معروفیت رسید و مورد احترام علما و فیلسوفان زمان خود بود.

شهرت او گرچه بیشتر به شاعری است اما در واقع خیام فیلسوف و ریاضی دانی بود که به آثار ابوعلی سیناپرداخت و یکی از خطبه های معروف او را در باب یکتایی خداوند به فارسی ترجمه کرد. اولین اشاره ای که به شعر خیام شده، صدسال پس از مرگ اوست.
نوشته اند:که خیام را به تدریس و نوشتن کتاب رغبت چندانی نبود. شاید به دلیل آنکه شاگردان هوشمند برگزیده ای پیرامون خود نمی یافت و چه بسا از آن جهت که اوضاع روزگار خود را، که مقارن حکومت سلجوقیان و مخالفت شدید با فلسفه و زمان رونق بازار بحث ها و جدل های فقیهان و ظاهربینان بود، شایسته ابراز اندیشه های آزاد و بلند نمی دید. با این همه، از او نوشته های بسیار برجای مانده که در قرون وسطی به لاتین ترجمه شد و مورد توجه اروپائیان قرار گرفت.

رساله وی در جبر و مقابله و رساله ای دیگر، که در آن به طرح و پاسخگویی به مشکلات هندسه اقلیدس پرداخته، از جمله مشهورترین آثار ریاضی اوست

خیام منجم بود و تقویم امروز ایرانی، حاصل محاسباتی است که او و عده ای از دانشمندانی دیگر، در زمان جلال الدین ملک شاه سلجوقی انجام دادند و به نام وی تقویم جلالی خوانده می شود. خیام در باب چگونگی محاسبات نجومی خود رساله ای نیز نوشته است. وی علاوه بر ریاضی و نجوم، متبحر در فلسفه، تاریخ جهان،زبانشناسی و فقه نیز بود. علوم و فلسفه یونان را تدریس می کرد و دانشجویان را به ورزش جسمانی و پرورش نفس تشویق می کرد. از همین رو، بسیاری از صوفیان و عارفان زمان، او را به خود نزدیک می یافته اند.

بنا به روایتی خیام سفرهایی به سمرقند و بلخ و هرات و اصفهان کرد و همه جا با روشنی تمام در باب حیرت و سرگشتگی فلسفی خویش سخن می گفت و معتقدات دینی را مورد تردید قرار می داد. رساله ای در کیفیت معراج، رساله دیگر درباره علوم طبیعی و کتاب های بسیار به زبان های فارسی و عربی حاصل زندگی نسبتا طولانی اوست.

از آثار معروف فارسی منسوب به عمر خیام، رساله نوروز نامه است که با نثری ساده و شیوا، پیدایی نوروز و آداب برگزاری آن را در دربار ساسانیان بازگو نموده. او در این رساله با شیفتگی تمام درباره آیین جهانداری شاهنشاهان کهن ایرانی و پیشه ها و دانش هایی که مورد توجه آنان بوده سخن رانده و تنی چند از شاهان داستانی و تاریخی ایران را شناسانده است.
ویژگیهای شعر خیام
شعر خیام، در قالب رباعی، شعری کوتاه، ساده و بدون هنرنمایی های فضل فروشانه و در عین حال حاوی معانی عمیق فلسفی و حاصل اندیشه آگاهانه متفکری بزرگ در مقابل اسرار عظیم آفرینش است. تعداد واقعی رباعیات خیام را حدود هفتاد دانسته اند، حال آن که بیش از چند هزار رباعی به او نسبت داده می شود. در دنیای ادب و هنر بیرون از مرزها، خاصه در جهان انگلیسی زبان، خیام معروف ترین شاعر ایرانی است که شهرتش از محافل علمی و ادبی بسیار فراتر رفته است. این شهرت مرهون ترجمه رباعیات او به وسیله ادوارد فیتز جرالد شاعر انگلیسی است. اوست، که در قرن نوزدهم میلادی، افکار بزرگ فیلسوف و شاعر را به جهانیان شناساند و موجب توجه همگان به این اعجوبه علم و هنر گردید.

در حدود دوازده اثر از خیام در علم و فلسفه به جای مانده است، اما همین آثار اندک، وی را در سراسر جهان به شهرت رسانده است. از مهمترین آنها" کتاب جبر" اوست که بهترین اثر در نوع خود در ریاضیات است. از دیگر آثار او می توان به رساله فی شرح ما اشکال من مصادرات اقلیدس، رساله فی ابراهین علی المسائل الجبر و المقابله (جبر خیام)، میزان الحکم، رساله الکون و التکلیف، الجواب عم ثلاث مسائل اضیاء العقلی، رساله فی الوجود، رساله فی کلیه الوجود، نوروزنامه و کتاب الزیج الملکشاهی که به رومی نیز ترجمه شده ، اشاره کرد.

 


اشعار خیام بیشتر به زبان پارسی و تازی هستند مضمون عمده رباعیات خیام شک و حیرت، توجه به مرگ و فنا و تذکر در مورد مغتنم شمردن عمر آدمی است.

سرانجام شاعر بزرگ در سال 517 ﻫ . ق در شهر نیشابور دارفانی را وداع گفت.

او قبل از مرگ خود محل آرامگاه خود را پبش بینی کرده بود که نظامی عروضی در ملاقاتی که با وی داشته این پیش بینی را اینطور بیان کرده : "گور من در موضعی باشد که هر بهاری شمال بر من گل افشان می کند ." نظامی عروضی بعد از چهار سال که از وفات خیام می گذشت به شهر نیشابور رفته و به زیارت مرقد این شاعر بزرگ رفته و با کمال تعجب دید که قبر او درست در همان جایی است که او گفته بود.
ویژگی سخن

خیام در زمینه ادبیات و شعر، بیشترین معروفیت را در رباعیات به دست آورده چون رباعیات او بسیار ساده و بی آلایش و دور از تکلف و تصنع نوع زبان شعری است در عین اینکه شامل فصاحت و بلاغت است دارای معانی عالی و استوار است. خیام در این رباعیها افکار فلسفی خود را به زیباترین شکل بیان می کند و این رباعیها را غالباً در دنبال تفکرات فلسفی خود سروده و به همین علت است که خیام در زمان خود شهرتی در شاعری نداشته و بیشتر به عنوان حکیم و فیلسوف معروف بوده اما بعدها که رباعیهای لطیف و فیلسوفانه او مشهود شد نام او در شمار شاعرانی قرار گرفت که شهرت جهانی پیدا کردند. خصوصیات دیگری که در اشعار خیام نمودار است این است که سخنش در کمال متانت و سنگینی است.

اهل شوخی و مزاح نیست، با کسی کار ندارد چون او حکیمی است متفکر، دنبال سخنوری نیست و هنگامی که در اشعارش دقت می کنیم متوجه می شویم که افکار شعری او بر دو یا سه موضوع بیشتر نیست: یادآوری مرگ، تأسف بر ناپایدار بودن زندگی و بی اعتباری روزگار. از میان شعرای بزرگ ایران کمتر کسی به اندازه خیام است که شهرت جهانی داشته باشد چون اشعار او به زبانهای مختلف ترجمه شده است.


معرفی آثار

آنچه که از آثار خیام وجود دارد یا تاریخ نویسان وجود آنها را ذکر کرده اند رساله ها و مقالاتی است که او در علوم مختلف نوشته است که عبارتند از:
1- رساله ای در جبر و مقابله 2- رساله ای در شرح اصول اقلیدس 3- زیج ملکشاهی یا زیج جلالی 4-رساله ای در طبیعیات
5- رساله در وجود 6- رساله فلسفی که در آن از حکمت الهی در آفرینش عالم و تکالیف مردم و عبادات بحث می کند.
7- رساله ای در اختلاف فصول و اقالیم 8- نوروز نامه که درباره رسوم و اعیاد ایرانیان به ویژه تاریخ و آداب ایرانیان در روز عید نوروز است. 9-دیوان رباعیات10 رساله فی براهین الجبر و المقابله 11 رساله تکلیف 12-رساله ای در شرح مشکلات کتاب مصادرات اقلیدس 13رساله روضه القلوب 14-رساله ضیاء العلی 15رساله میزان الحکمه 16رساله ای در صورت و تضاد 17ترجمه خطبه ابن سینا 18رساله مشکلات ایجاب 19رساله ای در بیان زیگ ملک شاهی 20رساله نضام الملک در بیان حکومت رساله لوازم الا کمنه21اشعار عربی خیام22عیون الحکمه23رساله معراجیه 24رساله در علم کلیات 25رساله در تحقیق معنی وجود
26رساله ای در صحت طرق هندسی برای استخراج جذر و کعب

برچسب ها: گروه الف , فارغ التحصیلان , بودند , کسانی , مطالعه , علاقه , بعداً , خواستند , التحصیلان , زندگی , مجله فصلنامه روان‏شناسى، , براى اطلاع بيش‏تر , روش‏هاى مهار اضطراب , باشد، نمره امتحان , اضطراب امتحان , سطح اضطراب , نمره امتحان , وجود دارد , هنگام ام , آموزش مجازی اینترنتی , مدرسه هوشمند مدرسه , کارشناسان فناوری آموزشی , دانش آموزان , های آموزشی , روش های , فناوری اطلاعات , فناوری آموزشی , فناوری های , آمو , سلطان ملکشاه سلجوقی , است خیام , شهر نیشابور , نوشته است , زمان خود , ملکشاه سلجوقی , بوده است , اشعار خیام , ترجمه شده , است این , شاعر بزرگ , این رباعیها , رباعیا
زمان: 2015-06-21 02:16:02

ناسازگاری

ريشه هاي ناسازگاري در نوجوانان 

 

پدر و مادر اولين كساني هستند كه زيربناي شخصيت سالم يك نوجوان را بنيان مي نهند . معمولا والدين ، نوجوان خود را به صورت كودك مي نگرند مثل اين كه گذشت زمان تغييري در وي نداده است . عدم درك نوجوان باعث كشمكش بين آنان و والدين مي شود . نوجوانان به خود حق مي دهند كه در مسايل مربوط به خانه اظهار نظر كنند و افكار و عقايد و اعمال اعضاي خانواده را مورد سوال قرار دهند . نوجوان ، آن كودك سربه راه قبلي نيست و در مقابل تحكمو دستورات والدين وقاومت مي كند . يك نوجوان ايراني در خاطرات خود چنين مي نويسد :  دوست ندارم كه به من دستور بدهند ، مخصوصا اگر دستور آمرانه باشد . اگر دستور دهنده مادرم باشد گوش نمي دهم ، وقتي دستوردهنده برادر بزرگم باشد ناچارم كه اجرا كنم وگرنه كشيده اي خواهم خورد . با اين وجود ، وقتي برادرم به من دستور مي دهد سعي مي كنم فورا آن را اجرا نكنم و خودم را به نشنيدن مي زنم . اين كار به من فرصت مي دهد تا خشم خود را فرو بنشانم . از جمله خصوصيات دوره نوجواني مخالفت است . نوجوان با افراد ذي نفوذي كه در اطراف او هستند به مخالفت برمي خيزد . والدين نيز در دايره مخالفت وي قرار دارند . اين مخالفت به خاطر تشخص طلبي يا كسب استقلال يا جداسازي خود از ديگران است . مخالفت در پسران شديدتر از دختران است اين امر شايد به دليل جرات و قدرتي است كه پسران در طول رشد خود كسب مي كنند . معمولا از دختران انتظار مخالفت خود را به صورت قابل قبول تري ابراز مي دارند . 

در وضعيتي كه والدين ، نوجوانان را ناسازگار مي پندارند و نوجوانان هم رفتار والدين خود را قبول ندارند ، امكان وقوع بسياري از حوادث ناگوار براي نوجوان وجود دارد . نوجوان با رسيدن به سن بلوغ و بحران هويت ، رفتاري ناسازگار از خود نشان مي دهد . والدين افرادي هستند كه با ارتباط صحيح با وي مي توانند به او كمك كنند تا از اين سن پرآشوب بگذرد  نوجوان به تفاهيم نياز دارد و بايد به او كمك شود تا به استقلال همه جانبه برسد . خصوصيات و نحوه رفتار والدين به تكامل شخصيت نوجوان كمك مي كند و يا جلوي رشد طبيعي او را مي گيرد . خصوصيات والدين را مي توان به صورت هاي زير ترسيم كرد : حالت اول ، پدر تندخو و مستبد ، مادر مهربان و آرام . حالت دوم ، پدر مهربان و آرام ، مادر تندخو و مستبد . حالت سوم ، پدر تندخو و مستبد ، مادر تندخو و مستبد . حالت چهارم ، پدر مهربان و آرام ، مادر مهربان و آرام . 

در خانواده نوع اول پسر ممكن است خود را با پدر انطباق دهد و از روش تحكم آميز وي تقليد كند و پدر را الگو قرار دهد و هر گونه خشونت را سركوب كند و خواهر و برادر كوچك تر از خود را مورد ضرب و شتم قرار دهد . همچنين ممكن است بعدا در برابر مردم از روش پرخاشجويانه اي كه از پدرش آموخته است استفاده كند يا ممكن است پسر رفتار مادرش را سرمشق خود قرار دهد و رفتار و خوصوصيات زنانگي در وي تقويت شود . در اين صورت از داشتن رفتاري مردانه محروم مي ماند و در زندگي اجتماعي و زناشويي با مشكلاتي مواجه مي گردد . دختر ميز ممكن است خود را ما مادر منطبق كند و از نظر رفتار مادري مشكلي نداشته باشد ولي تصوير نادرستي از مردان پيدا مي كند و همه مردان را مانند پدر خود مي انگارد و در زندگي بعدي و در برخورد با مردان مشكلاتي خواهد داشت . 

در خانواده نوع دوم ، دختر نمي تواند به آساني خود را با مادرش انطباق دهد و در ايفاي نقش واقعي خود به عنوان يك دختر دچار اشكال مي شود . انطباق با مادر و پيروي از رفتار وي موجب مي شود كه در مناسبات خود با ديگران مستنبد باشد و نتواند در روابط اجتماعي موفق گردد . پس به سادگي در اين خانواده با پدر انطباق مي يابد و رفتار او را الگو قرار مي دهد . ولي در اثر نداشتن يك الگوي مناسب در رفتار مادري با مشكلاتي در آينده مواجه مي گردد و نمي تواند در برابر جنس مخالف رفتار مناسبي داشته باشد . سران چنين خانواده اي نسبت به زنان بدبين بوده و همواره آنان را مورد سرزنش قرار مي دهند . 

در خانواده نوع سوم : نه پسران و نه دختران الگوي مناسبي براي رفتار خود ندارند . نوجوان از طرف پدر و مادر مورد بي مهري قرار مي گيرد و نمي تواند رفتار مناسبي را فرا گيرد . اين خانواده ها زير بناي مشكلات نوجوانان را پي ريزي ميكند و چه بسا باعث بزهكاري ها و انحرافات آنان مي شوند . 

خانواده ايده آل ، خانواده نوع چهارم است ، در چنين خانواده اي روابط صميمي و توام با احترام و تفاهم است در اين جا بايد متذكر شد كه ضرورتا تا تمام خانواده هاي تحصيل كرده از نوع چهارم نيستند و در تمام سطوح اجتماعي و در تمام اقشار و طبقات ، تفاوت در روابط خانوادگي ديده مي شود و به مشكلات خانوادگي و اشكال رفتاري نوجوانان مي انجامد . شايد بتوان خانواده نوع چهارم را خانواده » خويشتن ساز        « لقب داد . سه نوع ديگر خانواده ها به نوعي سلطه جو هستند كه يكي از والدين يا هر دوي آنها مي خواهند با اقتدار و سلطه حكم كنند . در اين خانواده مجالسي براي ارتباط صحيح ايجاد نمي شود و تفاهمي در برخورد مسايل وجود ندارد . 

خانواده هايي را مي توان خويشتن ساز دانست كه رفتار طغيانگرانه در نوجوان را يكي از بخش هاي مهم رشد آنان به حساب مي آورند . اين طغيان به معناي باج خواهي و تهديد نيست بلكه نشانه اي از تشخص طلبي و استقلال طلبي است . آنان مي دانند كه نوجوان در صدد است كه راه مستقلي را براي خودش انتخاب كند . در نتيجه عاقلانه نيست كه الگوي بزرگسالي خود را بر او تحميل كنند . بلكه بايد به تناسب رشد وي ، او را آزاد بگذارند . والدين خويشتن ساز به نوجوان خود كمك مي كنند تا خلاق باشد ، به روابط شخصي خود اهميت دهد ، آگاه از خويشتن باشد و بر اين اساس عمل كند . والدين بايد بدانند كه با اجبار و تحميل كاري از پيش نمي رود . 

وضعيت نوجوانان در خانواده هايي كه يكي از اعضاء را به دليل طلاق يا فوت از دست داده است به مراتب مشكل تر است . در اين خانواده ها اگر به صورت موجود خود ماقي بمانند ، پسران گاهي جاي پدر را مي گيرند و تسلط خود را بر همه حفظ مي كنند و مجال رشد آزاد عاطفي و اجتماعي را به ديگران نمي دهند . اين دسته پيش از موقع ، مسئوليت ها را پذيرا مي شوند و از نظر رشد عواطف كه لازمه زندگي بعدي آنها است مواجه با مشكلاتي مي شوند . آنان با همه كس مي خواهند مانند خواهران و برادران كوچك خود رفتار كنند و عملا اين الگوي رفتاري باعث عدم ارتباط درست آنان با ديگران مي شود . گاهي پسران احساس شكست مي كنند و در نتيجه به انزوا و كناره گيري آنان مي انجامد و دست به هيچ كاري نمي زنند . در اين صورت سرزنش مادر و اقوام شروع مي شود و نه تنها مشكل را حل نمي كند بلكه به مخالفت بيشتر نوجوان مي انجامد . دختران وقتي از نعمت پدر محروم مي شوند مشكلات بيشتري دارند اولا از نظر اجتماعي امكان كار برايشان كمتر است و عملا نمي توانند بار مخارج را به عهده بگيرند . ثانيا خيلي زود به خانه شوهر فرستاده مي شوند براي اين دختران كه از داشتن يك الگوي پدري محروم بوده اند و رفتار مناسب با مرد را فرانگرفته اند ازدواج زودتر از موقع خود نه تنها مشكل را حل نمي كند بلكه به برخوردهاي خانوادگي مي انجامد و چه بسا عاقبت خوبي نداشته باشد . 

مهاجرت خانواده تايثر فراواني بر رفتار نوجوانان خواهد گذاشت . محيط جديد براي نوجوان ناآشنا است و خود را غريب و تنها و گاه حقير و زبون مي بيند . گاهي احساس عدم امنيت كرده و خود را بي ارزش مي پندارد . شناخت افراد و اطراف ، مدتي وقت او را مي گيرد و روابط در خانواده مهاجر هم مانند قبل از مهاجرت نيست . تامين اقتصادي ، شرايط زندگي و وضع منزل همگي بر روابط خانوادگي تاثير مي گذارد . بسياري از مهاجرين حاشيه نشين شهرها هستند و شايد بتوان گفت محيط جديد نه تنها بهتر از محيط قبلي نيست بلكه از لحاظ تربيتي از محيط آشنا و همگن قبلي به مراتب بدتر است . در وضع روحي يي كه نوجوان دارد و در شرايطي كه در آن زندگي مي كند و روابطي كه در خانواده حكمفرماست امكان انحراف و انحطاط و كشانده شدن نوجوان به دسته هاي بزهكار و نمحرف زياد است . وقتي نوجوان هيچگونه تكيه گاهي براي خود نداشته باشد و نتواند رابطه صحيحي برقرار سازد و روش درست زندگي را فرا گيرد ، احتمال كشيده شدن او ، به سوي رفتارهاي نابهنجار بسيار زياد است . 

براي مقابله با مشكل روابط خانوادگي مي بايست به تصحيح ارتباطات و مناسبات خانوادگي پرداخت . از جمله مشكلات در روابط خانوادگي يكطرفه بودن ارتباطات و تحكمو تسلط يكي از اعضاي خانواده است . بايد نوجوان را آزاد گذاشت تا به صورت منطقي با مسائل مواجه گردد . اين كار مستلزم برخورد منطقي و درست والدين با آنهاست . بدون وجود يك رابطه منطقي و درست در رفتار والدين و نوجوان ، زندگي براي دو طرف تحمل ناپذير و سخت خواهد شد .  

 

 

برچسب ها: گروه الف , فارغ التحصیلان , بودند , کسانی , مطالعه , علاقه , بعداً , خواستند , التحصیلان , زندگی , مجله فصلنامه روان‏شناسى، , براى اطلاع بيش‏تر , روش‏هاى مهار اضطراب , باشد، نمره امتحان , اضطراب امتحان , سطح اضطراب , نمره امتحان , وجود دارد , هنگام ام , آموزش مجازی اینترنتی , مدرسه هوشمند مدرسه , کارشناسان فناوری آموزشی , دانش آموزان , های آموزشی , روش های , فناوری اطلاعات , فناوری آموزشی , فناوری های , آمو , سلطان ملکشاه سلجوقی , است خیام , شهر نیشابور , نوشته است , زمان خود , ملکشاه سلجوقی , بوده است , اشعار خیام , ترجمه شده , است این , شاعر بزرگ , این رباعیها , رباعیا , خانواده نوع , اين خانواده , روابط خانوادگي , ممكن است , نداشته باشد , نوع چهارم , خويشتن ساز , نمي تواند , قرار دهد , رفتار والدين , قبلي نيست , شايد بتوان , اگر دس
زمان: 2015-06-21 02:16:02

بازی

بازي ، تمرين زندگي است 

          به يقين بهترين فعاليتي كه كودك شما مي تواند انجام دهد ، بازي است . بازي هاي فردي وگروهي ، مي توانند فرزند شما را باروشي هدفدار وتجربي وسودمند با محيط اجتماعي وآينده اي كه پيش رو دارد آشناكنند . درحقيقت بخش اعظم لحظات شيرين زندگي كودك را بازي تشكيل مي دهد . كودك دراولين سال هاي حيات خود ، كنترل روي حركات خود را از راه بازي وپرورش مي دهد وحتي بسياري از خواسته هايش را نيز از طريق شما درسال هايي كه به دبستان ومهدكودك نمي رود  ، آموخته هايش را از طريق حواس خود مي آموزد . اين تجربه هاي به ظاهر ساده ، درحقيقت زمينه ساز رشد توانايي ها ي جسمي واستعدادهاي ذهني اوبه شمار مي رود . شما دراين زمان به كمك بازي هاي گوناگون مي توانيد به بهترين نحوممكن بسياري از آموختني ها را به كودك خودبياموزيد . همچنين مي توانيد فعاليت ها ومسئوليت هايي را كه فرزند شما درآينده برعهده خواهد داشت ويا به انجام خواهد رسانيد درقالب بازي هاي جالب ودوست داشتني وبخصوص به صورت گروهي براي اوتداعي كنيد . توجه داشته  باشيد كه نوع ونحوه بازي كودك شما ، به سن او ، جنسيت او، ضريب هوشي او و همچنين شرايطي كه شما وافراد ديگر خانواده داريد بستگي دارد .همچنين محيط جامعه ومدرسه ونقش رسانه ها را نيز از يا د نبريد . 

          شايد يكي از مهم ترين مسائلي كه دربازي كودكان بايد مورد توجه بسيار قرارگيرد ، اسباب بازي هايي باشد كه دراختياركودك خود مي گذاريد . وسايل بازي كودكان بايد حس كنجكاوي آنها را تحريك كرده بي خطرباشند ، باقيمتي مناسب تهيه گردند وكودك به گونه اي آنها را دراختيار داشته باشد كه احساس مالكيت خود را نسبت به آنها از دست ندهد . بخصوص كاربرد اسباب بازي ها را مي بايست براي اوگونه اي شرح داده وآموزش دهيد كه حس خلافيت وكنجكاوي اورا ازبين نبرده واشباع نسازيد . توجه كنيد كه اسباب بازي نبايد به عنوان يك شيء تزئيني تلقي شود وكودك از آن دوربماند . ضمن آنكه نبايد هيچ گاه فراموش كنيد كه كودك شما مي تواند درخيال خود نيز اسباب بازي ها وروش هاي خاصي داشته باشد .  هرگز او را از خيالبافي وغرق شدن دررويا برحذرنداريد و اورا سرزنش نكنيد وتوجه داشته باشيد كه رويا بخشي از زندگي اوست كه دربسياري موارد به واقعيت تبديل مي شود . حتي اگر از نظر شما اين امر غير ممكن باشد ! 

          نكته مهم ديگري كه بايد به آن توجه داشت باشيد آن است كه كودكان شما درهركاري كه انجام مي دهند وبخصوص به هنگام بازي، تمايلي غريزي از خود نشان مي دهند وممكن است درك مسئله براي بزرگترها تاحدي زيادي دشوار باشد . با اين همه توجه داشته باشيد كه كودك به هنگام بازي درحقيقت درذهنش بخشي اززندگي خود را مي گذارد وآن را لحظه به لحظه تجربه مي كند .اودراين حالت قدرت اختيار وسلطه كامل مي خواهد و بسياري مسائل را تجربه مي كند . عروسك وبرخورد دختر شما با اومي تواند دليلي براثبات اين مدعا باشد . تصورنكنيد بازي فرزند پسر شما كه ممكن است ظاهري خشن داشته باشدازاين اصل مستثني است . اگر فرزند شما درنقش يك سرباز مي جنگد وفرياد مي زند و از مسواك به جاي سرنيزه استفاده مي كند واهداف خشني را مجسم مي كند ، اين امر مسئله اي منفي است زيرا برخلاف تصورشما اين اعمال هدفي مفيد را دنبال مي كند وبرعكس آنچه مي پنداريد بازي جنگ ، حتي به قيمت خراش ها وكوفتگي ها يي كه دارد ، اورا به سوي دفاع از باورها وتصميماتي كه دارد سوق مي دهد . همراهي او و اينكه به كودك خود اجازه بدهيد به ميل خود ودرجهت درست و متفكرانه و با اختيار بازي كند ، به او آموزش مي دهد كه چگونه يك زندگي كامل را تجربه كند و از يك همزيستي مسالمت آميز ودرعين حال دموكراتيك لذت ببرد . البته بايد توجه داشته باشيد كه بازي به تنهايي ، رشد كودك را تأمين نمي كند . اينكه به اواجازه بازي درهر شرايطي را بدهيم وتمامي هوس هاي اورا برآورده سازيم نيز روشي نادرست است . كودك شما بايد به هنگام حضور درمدرسه جدي بودن درس را درك كند وهمين جدي بودن بايد او را جذب نمايد . درعين حال با يك زمانبندي دقيق ودرست كه باتوجه به روحيات فرزند شما شكل مي گيرد بايد به اواجازه بازي آزادانه بدهيم تا هيچ گاه احساس نكند بدون دليل روشن اختيار او را ازوي سلب كرده ايم . زيرا كودكان براي آنكه بياموزند بايد احساس آزادي وانتخاب را تجربه كنند . پس بهتر است اين بار كه كودك شما از مدرسه به خانه بازگشت ، به هنگام ديدن تمايل اوبراي بازي قبل از انجام تكاليف مدرسه ، تأمل بيشتري براي اين جمله به خرج بدهيد كه معمولا مي گوييد: ‹‹ اول تكاليف را انجام بده ، بعد بازي كن !›› چراكه نياز به بازي هرگز با انجام تكاليف مرتفع نمي شود .شما مي توانيد با ابداع روش هاي ساده ، آموزش وانجام تكاليف مدرسه را با بازي كودك خود پيوند بزنيد وبه نتيجه اي پرباردست بيابيد . پس بهتر است از اين پس به بازي كودكان خود به گونه اي نگاه كنيم كه گويي روش زندگي آنها را مي نگريم وحرف هاي دلشان وايده ها واهدافشان را مي شنويم .


برچسب ها: گروه الف , فارغ التحصیلان , بودند , کسانی , مطالعه , علاقه , بعداً , خواستند , التحصیلان , زندگی , مجله فصلنامه روان‏شناسى، , براى اطلاع بيش‏تر , روش‏هاى مهار اضطراب , باشد، نمره امتحان , اضطراب امتحان , سطح اضطراب , نمره امتحان , وجود دارد , هنگام ام , آموزش مجازی اینترنتی , مدرسه هوشمند مدرسه , کارشناسان فناوری آموزشی , دانش آموزان , های آموزشی , روش های , فناوری اطلاعات , فناوری آموزشی , فناوری های , آمو , سلطان ملکشاه سلجوقی , است خیام , شهر نیشابور , نوشته است , زمان خود , ملکشاه سلجوقی , بوده است , اشعار خیام , ترجمه شده , است این , شاعر بزرگ , این رباعیها , رباعیا , خانواده نوع , اين خانواده , روابط خانوادگي , ممكن است , نداشته باشد , نوع چهارم , خويشتن ساز , نمي تواند , قرار دهد , رفتار والدين , قبلي نيست , شايد بتوان , اگر دس , توجه داشته باشيد , كودك شما , فرزند شما , اسباب بازي , داشته باشيد , توجه داشته , بازي هاي , جدي بودن , اواجازه بازي , انجام تكاليف , تكاليف مدرسه , كودك خود , بهتر
زمان: 2015-06-21 02:16:03

آموزشی-معلم

 معلّمي هنر است، هنر آموختن هر آن چه سال ها با سعي و تلاش اندوخته است. معلّمي عشقي است  الهي و آسماني است که پروردگارِ مهربان به انسان اعطا کرد تا با همّت بلند خويش روشنائي شب هاي تارِ جهالت و ناداني باشد. معلمّي، مهري است که از روز ازل با گل آدمي سرشته شد تا مردم از ظلمات جهل به نور دانايي،رهنمون شوند. براستي که معلّمي شغل نيست، عشق است.  معلمي شغل و حرفه نيست، بلکه ذوق و هنر توانمندي است معلمي در قرآن به عنوان جلوه اي از قدرت لايزال الهي نخست ويژه ذات مقدس خداوند تبا رک و تعالي است. در نخستين آيات قرآن که بر قلب مبارک پيغمبر اکرم (ص) نازل شد، به اين هنر خداوند اشاره شده است و  در این آیات خداوند، خود را «معلّم» می خواند و جالب این که معلم بودن خود را بعد از آفرینش پیچیده ترین و بهترین شاهکار خلقت،  انسان آورده است. نوع انسان را که هیچ نمی دانست، به وسیله قلم آموزش داد که این از اوج خلاقیت و هنر شگفت خداوند در امر آفرینش حکایت دارد  از این رو، می توان گفت که هنر شگفت معلمي از آن خداوند عالم است.

 شهد ثانی رحمت الله درباره هنر معلمي خداوند می فرماید:

 «خداوند از آن جهت به وصف و نا محدود بودن کرامت، توصیف شد که علم و دانش را به  بشر ارزا نی داشته است. اگر هر مزیت دیگر، جز علم و دانش، معیار فضیلت به شمار می رفت، شایسته بود همان مزیت با وصف در ضمن این آیات همراه و هم پای گردد و آن مزیت به  عنوان معیار کرامت نا محدود خداوند به شمار آورد. کرامت الهي در این آیات با تعبیر«الا کرام» یبان شده است.چنین تعبیر مي فهماند که عالي ترن نوع کرامت پروردگار نسبت به انسان با والاترين مقام و جايگاه  او، باعلم و دانش هم طراز است.

 به همين جهت امام خميني (ره) مي فرمود:

 «معلّم اول خداي تبارک و تعالي است ..... به وسیله وحي مردم را دعوت مي کند به نورا نيت دعوت می کند به محبت؛دعوت مي کند به مراتب کمالي که از براي انسان است.»

معلّمي برتر از شهادت:

 حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند:« هنگامي که روز قيامت شود، خداوند تمام انسان ها را جمع مي کند و چون ترازوي اعمال نهاده شد و خون شهيدان را با مرکب قلم عالمان و معلمان بسنجند، ارزش مرکب آنان بر خون شهيدان فزوني خواهد داشت ». اين ارزش بدان جهت است که شهيدان در ساية علم و تربيت معلمان  و تعليم شايستة آنان به خدا راه يافته و لياقت شهادت نصيبشان شده است.

حضرت سجاد (ع) در فرمايشات خود سفارش بسياري در حفظ حقوق معلم از سوي شاگردان دارند و مي فرماید:« حق کسي که عهده دار تعليم توست آن است که او را بزرگ شماري و مجلس او را سنگين بداري و نيکو به وي گوش فرا دهي و روي خود را بر او کني و با او بلند سخن نگويي و کسي را که از او چيزي مي پرسد تو پاسخ ندهي و بگذاري که خود او پاسخ گو باشد و در مجلس او با هیچ کس به صحبت ننشيني و در محضر او بدگويي از کسي نکني و اگر از او در نزد تو بدگويي شد از او دفاع کني و عيب پوشش باشي و فضايل و مناقب او را آشکار کني و با دشمنش همنشيني نکني و با دوستش دشمني نورزي؛ پس چون چنین کردي، فرشتگان خداي تعالي به سود تو گواهي خواهند داد که مقصد و مقصود تو از او و فرا گرفتن دانش او فقط براي خدا بوده نه به خاطر مردم ».

برچسب ها: گروه الف , فارغ التحصیلان , بودند , کسانی , مطالعه , علاقه , بعداً , خواستند , التحصیلان , زندگی , مجله فصلنامه روان‏شناسى، , براى اطلاع بيش‏تر , روش‏هاى مهار اضطراب , باشد، نمره امتحان , اضطراب امتحان , سطح اضطراب , نمره امتحان , وجود دارد , هنگام ام , آموزش مجازی اینترنتی , مدرسه هوشمند مدرسه , کارشناسان فناوری آموزشی , دانش آموزان , های آموزشی , روش های , فناوری اطلاعات , فناوری آموزشی , فناوری های , آمو , سلطان ملکشاه سلجوقی , است خیام , شهر نیشابور , نوشته است , زمان خود , ملکشاه سلجوقی , بوده است , اشعار خیام , ترجمه شده , است این , شاعر بزرگ , این رباعیها , رباعیا , خانواده نوع , اين خانواده , روابط خانوادگي , ممكن است , نداشته باشد , نوع چهارم , خويشتن ساز , نمي تواند , قرار دهد , رفتار والدين , قبلي نيست , شايد بتوان , اگر دس , توجه داشته باشيد , كودك شما , فرزند شما , اسباب بازي , داشته باشيد , توجه داشته , بازي هاي , جدي بودن , اواجازه بازي , انجام تكاليف , تكاليف مدرسه , كودك خود , بهتر , شده است , این آیات , خون شهيدان , هنر شگفت , تعالي است , خداوند , انسان , معلّمي , شهيدان , تعالي , کرامت , معلمي , شهادت , بدگويي , تعليم , وسیله , نيست، , آفرینش , فرماید , مح
زمان: 2015-06-21 02:16:04